Disclaimer

This blog may contain not-so-strong languages and slightly strong ecchi pictures. Please proceed with caution.

Saturday, 17 October 2015

Czech Republic-Korean Republic Diplomatic Relations


English/Angličtina: Extract from the Official Site of Embassy of Czech Republic in Seoul
Czech Republic and Republic of Korea established the diplomatic relations in March 22nd 1990, prior to the collapse of Communist Eastern Bloc in Europe. At that time, Czech Republic and Slovakia were not dissolved yet until 1992, under the name of Czechoslovakia. Czech Republic has an embassy at 17 Gyeonghui Palace 1st Street/Gyeonghuigung 1-gil, Sinmunno 2-ga 1-121 beonji, Seoul Jongno-gu while Korean Republic has an embassy at 5 Slavíčkova, 6th Arrondissement of Prague (Bubeneč), Hlavní město Praha.

Until the Velvet Revolution of 1989, the foreign policy of Czechoslovakia had followed that of the Soviet Union. Since the revolution and the subsequent mutually-agreed peaceful dissolution of Czechoslovakia into the Czech Republic and Slovakia, the Czechs have made integration with Western institutions their chief foreign policy objective. This goal was rapidly met with great success, as the nation joined NATO in 1999 and the European Union in 2004, and held the Presidency of the European Union during the first half of 2009.

With an increasing number of Korean tourists visiting the Czech Republic (60-80 thousand/year), direct flights between Incheon and Prague (3-4 times/week) as well as increasing number of Korean delegations arriving in Prague, the mutual relations in many fields are flourishing. In 2010, the Republic of Korea confirmed its position of the 4th biggest trade partner of the Czech Republic among the non-European countries and left behind even such countries as Turkey and Ukraine. The Republic of Korea is also the 4th biggest investor into the Czech economy since 1993 with 7 per cent share of all foreign investment.

Increasing number of cultural and promotional activities, majority of them on commercial basis, are increasingly important factor in Czech-Korean relations. Students´ and professors´ exchanges are also on increase with more than 20 different cooperation agreements signed between Czech and Korean universities.

The Republic of Korea is the Czech Republic’s fourth biggest trading partner outside Europe (behind PROC, the USA and Japan). It has been the fourth biggest investor in the Czech economy since 1993 (behind Germany, the USA and Japan) and a significant source of incoming tourism (between 60,000 and 80,000 visitors a year).

According to Czech statistics in 2010, the Czech Republic’s foreign trade turnover with the Republic of Korea increased by 37.69% from CZK 31,651 billion in 2009 to CZK 43,581 billion in 2010. Exports increased by 1.48% (from CZK 5,066 billion in 2009 to CZK 5,141 billion in 2010) and imports increased by 44.59% (from CZK 26,585 billion to CZK 38,440 billion). The foreign trade balance for 2010 was CZK –33,299 billion.

The Czech Republic’s principal export commodities are pumps, toys, copper waste, heavy engineering products, electrical equipment components, spare parts for transport equipment while its principal import commodities are consumer electrical equipment and components thereof, passenger cars and spares thereof.


Czech/Čeština: Extract from the Official Site of Embassy of Czech Republic in Seoul
Česká republika a Korejská republika sdílejí společné hodnoty a principy demokracie, tržní ekonomiky a respektování lidských práv. Korejská republika patří k nejdůležitějším obchodním, politickým, turistickým a kulturním partnerům České republiky mimo Evropu. Obratem obchodu je na 3. místě mezi mimoevropskými zeměmi (po ČLR a USA) a celosvětově se pohybuje ve druhé desítce našich největších obchodních partnerů. Význam České republiky pro Korejskou republiku jako partnera v Evropě rovněž roste díky zvyšujícím se investicím korejských firem v naší zemi, rostoucímu zájmu korejské veřejnosti o českou kulturu a také díky zvyšujícímu se počtu korejských turistů cestujících do České republiky.

Prostor pro rozvoj vzájemných vztahů vidíme v oblasti výrobní a obchodní spolupráce a rovněž v investiční sféře. Česká republika si váží zájmu korejských investorů, jejichž investice v naší zemi dosáhly hodnoty téměř 3 mld. USD. V zájmu podpory spolupráce v této oblasti jsme v roce 2015 otevřeli zastoupení agentury CzechInvest v Soulu. V ekonomické sféře vidíme příležitosti k hlubší spolupráci např. v energetice, průmyslové výrobě a dopravě. Velké možnosti synergie českých podniků s korejskými partnery existují ve spolupráce na třetích trzích. Nelze také opomenout významný potenciál, který má vzájemná obchodní spolupráce na poli designu a užitých uměleckých předmětů. České firmy v této oblasti v posledních letech sklízejí v zahraničí mnohé úspěchy.

Česká republika má zájem nejen o prohloubení vzájemných vztahů  rovněž v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Korejskou republiku vnímáme jako světovou špičku ve vědě a výzkumu jak základního, tak aplikovaného. Naše univerzity a výzkumné organizace disponují pokročilými kapacitami v některých vybraných segmentech výzkumu a vývoje a česká vláda v posledních letech investovala nemalé prostředky do jejich nejmodernějšího vybavení. Vláda České republiky vytváří dobré podmínky pro rozvoj vzájemné spolupráce ve všech oblastech a je připravena podpořit na institucionální úrovni konkrétní projekty dvoustranné mezinárodní spolupráce. Záleží především na konkurenceschopnosti produktů a nápaditosti obchodních projektů.